Auto-Putz s.c. M.Sobieraj S.Wawrzyniak 
   98-200 SIERADZ ul. Jana Pawła II 95

tel: 043 827-90-97
tel/fax:043 827-90-98
autoputz@neostrada.pl

DODATKI
stosowane w olejach samochodowych
w celu poprawienia ich właściwości


deaktywatory metali
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu spowolnienia działania katalitycznego metali w procesie utleniania i korozji.

depresatory
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu obniżenia temperatury płynięcia i zwiększenia płynności w niskiej temperaturze.

dodatki deemulgujące
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu zapobiegania tworzeniu się trwałych emulsji olejowo-wodnych.

dodatki dyspergujące
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów silnikowych w celu równomiernego rozpraszania zanieczyszczeń w całej objętości oleju oraz zapobiegania przed tworzeniem się szlamów.

dodatki EP
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu podniesienia ich zdolności do przenoszenia dużych obciążeń.

dodatki lepkościowe
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu podwyższenia wskaźnika lepkości (WL) i zmniejszenia zależności lepkości oleju od zmian temperatury pracy.

dodatki myjące
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu poprawienia własności myjących.

dodatki przeciwkorozyjne
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu polepszenia własności ochrony przed korozją.

dodatki przeciwpienne
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu zmniejszenia skłonności oleju do tworzenia piany.

dodatki przeciwutleniające
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu spowolnienia procesów starzeniowych i wydłużenia trwałości eksploatacyjnej.

dodatki przeciwzużyciowe
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu poprawienia ich własności przeciwzużyciowych.

dodatki smarnościowe
Dodatki uszlachetniające dodawane do olejów smarowych w celu zwiększenia trwałości filmu olejowego.

dodatki uszlachetniające
Różnego rodzaju związki chemiczne dodawane do olejów smarujących w celu podwyższenia ich właściwości użytkowych (zobacz : deaktywatory metali, depresatory, dodatki deemulgujące, dodatki dyspergujące, dodatki EP, dodatki myjące, dodatki lepkościowe, dodatki przeciwkorozyjne, dodatki przeciwpienne, dodatki przeciwutleniające, dodatki przeciwzużyciowe, dodatki smarnościowe)

          Autor strony: Mirosław Sobieraj                                                                                    strona główna